TEAM MEMBERS

SENIORS

Toshitha Jagadeesh
Akash Kejriwal
Rhea Prabhu
Tanya Talwar
Neel Tiwary
Kunal Abhol
Ian Asenjo
Maulik Doshi
Yashdeep Padey

JUNIORS

Sharanya Bhatheja
Sujay Desai
Hans Kumar
Shreya Punya
Hardik Singh
Prachi M
Shivani Sheth
Jude Caminos
Pavitra Ramesh
Eunju Pak

SOPHOMORES

Ananya Suri
Anurati Sodani
Akash Bansal
Nupur M
Tara Chacko
Riya Uppal
Shashank Ojha
Tegjeev Singh
Rushik Gandhi