TEAM MEMBERS

SENIORS

Sharanya Bhatheja
Sujay Desai
Hans Kumar
Prachi M
Eunju Pak
Shreya Punya
Shivani Sheth
Hardik Singh

JUNIORS

Akash Bansal
Tara Chacko
Rushik Gandhi
Nupur M
Tegjeev Singh
Ananya Suri
Riya Uppal
Shwetha Venkatesh

SOPHOMORES

Anirudh Baddepudi
Kushagro Bhattacharjee
Milinda Bhopatkar
Saransh Chopra
Rachel Cleaveland
Rupali Dhumne
Manav Gandhi
Gautam Goel
Keshav Narayan
Akshara Ramakrishnan
Kanika Seth
Sanjana Shah
Rohan Zeng